ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ

ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।

azbirthdaywishes-7475

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Lover In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment