ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਉਸ super special ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਜਿਸਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਾਨ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪਿਘਲਾ ਦੇਵੇ,

ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਉਸ super special ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਜਿਸਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਾਨ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪਿਘਲਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਚਾਚੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।

azbirthdaywishes-7407

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Chachi Ji In Punjabi

Leave a comment