ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ੋ ਦਿਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਬਤੇ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ੋ ਦਿਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਬਤੇ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।

azbirthdaywishes-7544

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Massi Ji In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment