ਉਸ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਜੋ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ

ਉਸ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਜੋ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਬਤੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।

azbirthdaywishes-7546

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Mami Ji In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment