ਉਸ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਸ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।

azbirthdaywishes-7541

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Tayi Ji In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment