ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਔਖੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ।

ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਔਖੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ।

azbirthdaywishes-7392

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Lover In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment