ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹੀ ਵਧੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ

ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹੀ ਵਧੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ।ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਤੇਰੇ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ।

azbirthdaywishes-7548

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Lover In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment