ਇਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਲਿਆਵੇ ਜੋ…

ਇਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਲਿਆਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦਾ ਕਰਾਨ ਬਣੇ।ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।

azbirthdaywishes-7611

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment