ਇਫ ਐਵਰੀ-ਵਨ ਹੇਡ ਆ ਸਿਸਟਰ ਲਾਈਕ ਯੂ, ਦ ਵਰਲਡ ਵੁਡ ਬੀ ਆ ਬੈਟਰ ਪਲੇਸ, ਵਿਸ਼ਿੰਗ ਯੂ ਆ ਵੇਰੀ ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ।

ਇਫ ਐਵਰੀ-ਵਨ ਹੇਡ ਆ ਸਿਸਟਰ ਲਾਈਕ ਯੂ, ਦ ਵਰਲਡ ਵੁਡ ਬੀ ਆ ਬੈਟਰ ਪਲੇਸ, ਵਿਸ਼ਿੰਗ ਯੂ ਆ ਵੇਰੀ ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ।

azbirthdaywishes-7560

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Sister In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment