ਆ ਸਿਸਟਰ ਲਾਈਕ ਯੂ ਐਂਡ ਆ ਬ੍ਰਦਰ ਲਾਈਕ ਮੀ ਠaਖ ਫਾਈਟ ਲਾਈਕ cats and dogs ਬੱਟ

ਆ ਸਿਸਟਰ ਲਾਈਕ ਯੂ ਐਂਡ ਆ ਬ੍ਰਦਰ ਲਾਈਕ ਮੀ ਠaਖ ਫਾਈਟ ਲਾਈਕ cats and dogs ਬੱਟ  our ਲਵ ਇਸ ਡੀਪਰ than ਦ sea।ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ

azbirthdaywishes-7549

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Sister In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment