ਆਪਾਂ ਲੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਫੇਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਆਪਾਂ ਲੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਫੇਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੋਸਤ ਬਣਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੀ ਅਧਿਆਪਕ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ।

azbirthdaywishes-7391

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Husband In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment