ਅੱਖਰ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।

ਅੱਖਰ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।

azbirthdaywishes-7422

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Husband In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment