पटक पटक यो दिन आओस् पटक पटक यो दिल गाओस्

पटक पटक यो दिन आओस्

पटक पटक यो दिल गाओस्

तिमी बाच्नु हजारौ बर्ष

यही नै छ मेरो कामना

Happy B’day To You !!!

azbirthdaywishes-10704

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes In Nepali

Leave a comment